Realizowane projekty
„Przyzagrodowy chów gęsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie oraz Telewizją Polską SA Oddział Terenowy w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Przyzagrodowy chów gęsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Termin realizacji: 20.01.2020 r. – 31.10.2021 r.

Kwota dofinansowania: 479 399,48 zł

Cel realizowanej operacji:

a) przeszkolenie, w okresie realizacji operacji, niepracujących mieszkańców obszarów wiejskich (w tym min. 50 % osób do 35 roku życia) z zakresu prowadzenia przyzagrodowego chowu gęsi, przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), budowania produktu turystycznego opartego na przyzagrodowym chowie gęsi oraz budowania współpracyw ramach zbytu żywności;

b) rozpropagowanie, w okresie realizacji operacji, wśród niepracujących mieszkańców obszarów wiejskich (w tym min. 50 % osób do 35 roku życia) wiedzy z zakresu prowadzenia przyzagrodowego chowu gęsi, przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), budowania produktu turystycznego opartego na przyzagrodowym chowie gęsi oraz budowania współpracy w ramach zbytu żywności;

c) dotarcie, w okresie realizacji operacji, ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą przyzagrodowego chowu gęsi, przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach RHD, budowania produktu turystycznego opartego na przyzagrodowym chowie gęsi, budowania współpracyw ramach zbytu żywności, a także promocja gęsiny wśród mieszkańców wsi i małych miast.

Grupę docelową operacji stanowią:

a) niepracujący mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym osoby młode (do 35 roku życia – minimum 50% grupy), w łącznej liczbie 768 osób (po 192 osoby na województwo: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie oraz wielkopolskie);

b) ogół społeczeństwa, w tym osoby zainteresowane prowadzeniem przyzagrodowego chowu gęsi, przetwórstwem i zbytem gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego, budowaniem produktu turystycznego opartego na przyzagrodowym chowie gęsi czy budowaniem współpracy w ramach zbytu żywności, a także potencjalni konsumenci, w liczbie minimum 6.968.700 osób (w tym minimum 4.717.800 mieszkańców wsi i małych miast).

 

Formy realizacji operacji:  32 szkolenia w 4 województwach (kujawsko-pomorskie, pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie); materiały drukowane; audycja w telewizji  

W ramach operacji przewidziane są łącznie 32 szkolenia w 4 województwach. Obok szkoleń odbędą się warsztaty z zakresu przetwórstwa gęsiny oraz wyemitowany zostanie cykl 6 odcinków programu pt. „Gęsi klucz do biznesu” w których zostaną przedstawione kluczowe informacje dotyczące możliwości prowadzenia różnych rodzajów działalności w oparciu o przyzagrodowy chów gęsi, w tym: chowu gęsi na mięso, w celu pozyskiwania puchu i pierza oraz wykorzystania chowu jako elementu produktu turystycznego.

 

 

Zostań partnerem KSOW.

Odwiedź portal http://ksow.pl/

Kulinarna mapa
Pozostałe pozycje
„Przyzagrodowy chów gęsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”
Gęsina nie tylko na św. Marcina - Promocja przyzagrodowego chowu, przetwórstwa oraz walorów żywienio
Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw
„Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich”
W ramach strony PolskaBialaGes.pl stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.